Lille NAJA kom til verden fredag den 27. marts 2009
i Nykøbing F sygehus.
Hun vejede 3.500 gr. og var 53 cn lang.

Pikku NAJA tuli maailmaan perjantaina 27. maaliskuuta 2009,
Nykøbingin sairaalassa Falsterin saarella Tanskassa.
Hän painoi 3.500 gr. ja oli 53 cm pitkä.